Struktura organizacyjna

 

  Zarząd Główny
kadencja
2016-2020 

 
     
 

 Prezes

dr hab. n. med. Ewa Czochrowska

prezes@pto.info.pl

 

Sekretarz

dr n. med. Beata Walawska

ortomix@interia.pl

Z-ca Prezesa

dr n. med. Edyta Gąsiorowska

viceprezes@pto.info.pl  

Skarbnik

dr n. med. Konrad Perkowski

skarbnik@pto.info.pl 

 

 Członkowie 

 

 

dr hab. n. med. Beata Kawala 

 

lek. stom. Barbara Wyszomirska-Zdybel 

 

REGIONALNE

KOŁA PTO

 

 

Krakowskie Koło Regionalne

Zarząd
Przewodniczący: lek. stom. Magdalena Łoboda
Skarbnik: lek. stom. Jakub Szlagor
Sekretarz: dr n. med. Maria Mituś-Kenig

Członkowie:
dr n.med. Anna Hille
dr n.med Magdalena Mazurkiewicz-Janik 
lek.stom. Anna Noskowska

Adres:
Wojewódzka Przychodnia Stomatologiczna im. dr n. med. Zbigniewa Żaka

ul. Batorego 3
31-135 Kraków
Tel/Fax: 0 12 633 68 26

Lubelskie Koło Regionalne

Zarząd
Przewodnicząca: dr n. med. Edyta Gąsiorowska
Skarbnik: lek. stom. Marzena Pucek
Sekretarz: lek. stom.  Magdalena Milart

Członkowie:
dr n. med. Zofia Cecherz
dr n.med. Beata Walawska

Adres:
ul. Karmelicka 7, 20-081 Lublin

e-mail: ptolublin@wp.pl

Łódzkie Koło Regionalne

Zarząd
Przewodnicząca:  dr Joanna Jabłońska-Zrobek
Skarbnik: dr Agnieszka Szczech - Gawrych
Sekretarz: ldr Anna Sosna


Adres:
93-219 Łódź, ul. Brzechwy 7a gab 51
adres e-mail: ptolodz@gmail.com
telefon: 661 306 885

Opolskie Koło Regionalne

Zarząd
Przewodnicząca: dr Jolanta Jarka
Skarbnik: dr Danuta Hoszowska
Sekretarz: dr Anna Adamska
Członek: dr n.med. Justyna Grzybowska-Substelna.Adres:
ul. Nysy Łużyckiej 9a, 45-034 Opole
tel/fax: 77 42 34 335; 77 45 64 870
tel. kom.: +48 608 44 35 23
e-mail: j.jarka@ortodonta.opole.pl ; recepcja@ortodonta.opole.pl


Warszawskie Koło Regionalne

Zarząd
Przewodnicząca: dr n. med. Magdalena Marczyńska-Stolarek
Skarbnik: dr n. med. Konrad Perkowski
Sekretarz: lek. stom. Barbara Wyszomirska-Zdybel

Adres: ul Jagiellońska 66
03-468 Warszawa
Tel: 0 22 619 86 81
Fax: 0 22 618 55 08
e-mail: warszawa.pto@gmail.com

 

 

 

Wrocławskie Koło Regionalne

Zarząd
Przewodniczący: dr hab. Beata Kawala prof. nadzw.
Z-ca Przewodniczącego: dr hab. n. med. Joanna Antoszewska
Sekretarz: dr n. med. Liwia Minch
Skarbnik: lek. dent. Jan Łyczek
Członkowie: 
dr n. med. Katarzyna Kobus- Zaleśna, 
lek. stom. Urszula Brych-Kadzińska 


Adres:
Katedra i Zakład Ortopedii Szczękowej i Ortodoncji AM we Wrocławiu
ul. Krakowska 26 
50-425, Wrocław 
Tel/fax: 071 784 02 99
e-mail: pto.wroclaw@tlen.pl

Wielkopolskie Koło Regionalne

Zarząd
Przewodnicząca: dr hab.n.med Barbara Biedziak
Vice przewodnicząca: lek.stom. Ewa Firlej
Sekretarz:lek. dent. Joanna Jaskóła-Przybylska
Skarbnik:lek. dent. Agnieszka Bogdanowicz

 

 

 

Szczecińskie Koło Regionalne

Zarząd
Przewodniczący: dr hab. Krzysztof Woźniak
Sekretarz: dr Liliana Szyszka-Sommerfeld
Skarbnik: dr n. med. Beata Rucińska-Grygiel
Członek Honorowy: prof. dr hab. Maria Syryńska

Adres: 
Katedra i Zakład Ortodoncji PUM

ul. Powstańców Wlkp. 72
70-111 Szczecin
tel. 91 466-17-02 
mail:kizortod@pum.edu.pl

Warmińsko-Mazurskie Koło Regionalne

Zarząd
Przewodnicząca: dr Urszula Kaczmarek-Mielęcka  
Z-ca przewodniczącej: dr Elżbieta Lachowicz
Sekretarz: dr Jolanta Sajkowska
Skarbnik: dr Anna Goszczycka

Członkowie:
dr Katarzyna Miśków
dr Regina Pisowłocka

Adres:

W-M Regionalne Koło Polskiego Towarzystwa Ortodontycznego
10-561 Olsztyn ul. Żołnierska 16 C
e-mail olsztyn.pto@gmail.com  

Podlaskie Koło Regionalne

Zarząd
Przewodnicząca: dr n. med. Agnieszka Predko-Engel 
Sekretarz: dr n. med. Magdalena Kalinowska
Skarbnik: dr n. med. Irena Grodzka

Członkowie:
dr n. med. Beata Bugała-Musiatowicz
dr n. med. Joanna Kaczyńska

Adres:
STOMATOLOGIA PREDKO-ENGEL
Ul. J. Waszyngtona 32 lok 19
15-304 Białystok

e-mail:podlaskiepto@gmail.com

 

 

Gdańskie Koło Regionalne

Przewodnicząca Koła na zebraniu założycielskim została wybrana: dr n. med. Anna Wojtaszek-Słomińska
Sekretarz: dr n. med. Anna Urbaniak
Skarbnik: dr n. med. Bogumiła Racka-Pilszak
Adres:
Zakład Ortodoncji 
80-210 Gdańsk 
al. Zwycięstwa 42

Przewodnicząca:dr n. med. Anna Urbaniak
Sekretarz: dr n. med. Bogna Racka-Pilszak
Skarbnik: lek. stom. Jolanta Kalinowska
Członek: dr n. med. Monika Sawicka
Członek: dr n. med. Tomasz Czajkowski 

Adres:
Zakład Ortodoncji
80-210 Gdańsk
al. Zwycięstwa 42 

 

Śląskie Koło Regionalne

Przewodnicząca: dr n. med. Małgorzata Kuc-Michalska
Sekretarz: dr n. med. Katarzyna Becker
Skarbnik: dr n. med. Michał Tarnawski

e-mail: ptoslaskie@gmail.com

 

 

Contact

ul.Bonifraterska 17, 00-203

tel/fax. 502 104 427