Lubelska Majówka Ortodontyczna - Zakotwienie szkieletowe za pomocą tymczasowych miniimplantów ortodontycznych (TADS): od badań do praktyki klinicznej

Termin: 25.05.2018
Wykładowca: Dr Giorgio Iodice
Miasto: Lublin
Miejsce: Lublin
Cena: 790 PLN

Lubelskie Koło Regionalne z Grand Ortho serdecznie zapraszają na kurs

  • Data: 25 maja 2018
  • Miejsce: Lublin
  • Cena: 1190 pln (cena przy wpłacie do 31.03.2018 : 990 zł, dla członków PTO do 31 marca 2018 : 790 zł)

Dr Giorgio Iodice

Dr Giorgio Iodice uzyskał dyplom stomatologa, specjalizację z dziedziny ortodoncji i doktorat na Uniwersytecie “Federico II” w Neapolu. Otrzymał certyfikat doskonałości w ortodoncji we Włoszech od Italian Board of Orthodnotics (IBO) i European Board of Orthodontics. Od 2013 roku jest członkiem komisji egzaminacyjnej Italian Board of Orthodontics.
Pracuje jako Profesor Kliniczny na Uniwersytecie w Neapolu, jest aktywnym członkiem wielu organizacji ortodontycznych min.: Sido, EOS, SIBOS, AIDOr i SIDA. Jego główne zainteresowania kliniczne i badania skupiają się na leczeniu dorosłych pacjentów, zastosowaniu miniimplantów ortodontycznych (TADS), relacjach zgryzowych i zaburzeniach skroniowo-żuchwowych. Współpracuje z czasopismami krajowymi i zagranicznymi, jest autorem licznych publikacji oraz wykładowcą na wielu kongresach i sympozjach.

lublin

Tematyka:

Zakotwienie to przyjaciel lub wróg, z którym codziennie mamy do czynienia w praktyce klinicznej. Rozpoznawanie potrzeb w zakresie zakotwienia, stosowanie i utrzymywanie go w czasie leczenia – to wszystko należy do kluczowych czynników powodzenia w leczeniu ortodontycznym. Przez lata ortodonci stosowali rozmaite aparaty, by zapewnić pożądane zakotwienie – ze zmiennym powodzeniem. Braki zębowe powodowały nieraz, że leczenie stawało się bardzo skomplikowane lub wręcz niemożliwe.
Wprowadzenie tymczasowych aparatów kotwiących – miniimplantów ortodontycznych zwanych również mikrośrubami (TAD) - bezpiecznych rozwiązań, prostych w zastosowaniu klinicznym, zrewolucjonizowało świat ortodoncji upraszczając terapie, które bez nich byłyby trudne do przeprowadzenia, bądź umożliwiając wykonanie rzeczy dotąd niemożliwych. Podobnie jak w przypadku innych innowacji, lekarz może odrzucić pomysł stosowania aparatów TAD jako trudny lub niepotrzebny. Niniejszy jednodniowy kurs ma za zadanie przedstawić zalety i wady tymczasowych aparatów kotwiących, ich parametry, proste procedury kliniczne, jak też ewentualne zagrożenia i powikłania. Naszym celem będzie poszerzenie wiedzy i zwiększenie przekonania do klinicznego zastosowania aparatów TAD poprzez analizę różnych sytuacji klinicznych.

 

szczegóły: http://grandortho.pl/kursy/82-

  • O pto

    W 1996 r. w Lublinie z inicjatywy Prof. Anny Komorowskiej i członków założycieli zostało powołane pierwsze, samodzielne niezależne towarzystwo dla ortodontów, które przyjęło nazwę Polskie Towarzystwo Ortodontyczne (PTO). W jego szeregach znaleźli się specjaliści ortodonci, lekarze kształcący się w tej dziedzinie i zainteresowani ortodoncją.

Kontakt

ul.Bonifraterska 17, 00-203

tel/fax. 502 104 427