INTERDYSCYPLINARNE LECZENIE WAD ZGRYZU

Termin: 16.11.2018
Wykładowca: dr Rafał Nowak
Miasto: Gdańsk Wrzeszcz
Miejsce: FOCUS PREMIUM GDAŃSK UL. NAD STAWEM 5
Cena: 500 PLN

Gdańskie Koło Regionalne serdecznie zaprasza na kurs

Zagadnienia szczegółowe:

 

 • Współczesna diagnostyka wad szkieletowych 
 • Analiza cefalometryczna oparta o estetykę tkanek miękkich twarzy 
 • Koncepcja faceairwaybite w leczeniu interdyscyplinarnym 
 • Plan leczenia interdyscyplinarnego – lista życzeń chirurga do ortodonty 
 • Podstawowe zasady przygotowania ortodontycznego do leczenia chirurgicznego 
 • Kontrola wymiaru poprzecznego jako warunek stabilnego leczenia - możliwości ortodontyczne i chirurgiczne – algorytm wyboru 
 • Rodzaje zabiegów chirurgicznych we wspólczesnej chirurgii ortognatycznej 
 • Możliwości leczenia interdyscyplinarnego 
 • Protokół postępowania – krok po kroku od diagnozy do rehabilitacji i retencji po zabiegu 
 • Dyskusja - omówienie przypadków uczestników
Leczenie ortodontyczno – chirurgiczne jest ugruntowaną metodą rozwiązywania problemów szkieletowych i towarzyszących im wad zgryzu. Rosnące potrzeby estetyczne a przede wszystkim coraz większa świadomość pacjentów odnośnie możliwości leczenia ortodontycznochirurgicznego stawia przed lekarzem ortodontą wyzwanie zarówno diagnostyczne jak i terapeutyczne w zakresie leczenia wad szkieletowych. Nieprawidłowo postawiona diagnoza może spowodować wybór nieadekwatnej metody, braku efektu leczenia lub nawet pogorszenia stanu wyjściowego i w najlepszym wypadku prowadzi do zmiany lekarza i tym samym utraty zaufania pacjenta. Celem kursu jest pokazanie praktycznej strony współpracy ortodontycznochirurgicznej w leczeniu wad zgryzu począwszy od prawidłowo postawionej diagnozy, poprzez etapy związane z przygotowaniem ortodontycznym, chirurgicznym, zabiegiem operacyjnym i rehabilitacją. Główny nacisk jest położony na wsparcie umiejętności podejmowania właściwych decyzji na etapie diagnostycznym oraz zdefiniowanie narzędzi umożliwiających komunikację w zespole interdyscyplinarnym umożliwiającą prawidłowe pokierowanie procesem leczenia. Zostaną również przedstawione algorytmy postępowania w leczeniu skojarzonym ze wskazaniem roli ortodonty i chirurga podczas poszczególnych jego etapów oraz najczęstszych trudności mogących pojawić się w procesie terapeutycznym. Po zapoznaniu sie z treścią kursu uczestnik powinien uzyskać pewność i swobodę podejmowania prawidłowych decyzji diagnostycznych i terapeutycznych oraz umiejętność właściwego prowadzenia leczenia pacjenta z wadą szkieletową wspólnie z chirurgiem szczękowo-twarzowym.


dr n. med. Rafał Nowak Absolwent Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Stomatologii Akademii Medycznej im. Piastów Śląskich we Wrocławiu. Od 2003 roku pracownik Katedry i Kliniki Chirurgii Szczękowo-Twarzowej Uniwersytetu Medycznego oraz Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu. Od 2008 roku konsultant oddziału chirurgii szczękowo – twarzowej Prywatnego Szpitala Specjalistycznego Euromedicare we Wrocławiu. Od 2014 roku konsultant z zakresu chirurgii szczękowo – twarzowej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Zielonej Górze. Współtwórca Centrum Chirurgii i Estetyki Twarzy we Wrocławiu – prywatnej praktyki zajmującej się leczeniem chirurgicznym wad zgryzu, implantologią i szeroko pojętą estetyką w obrębie twarzy. Współautor 75 prac naukowych i doniesień zjazdowych z zakresu chirurgii szczękowo-twarzowej opublikowanych w czasopismach naukowych oraz przedstawionych na konferencjach międzynarodowych i krajowych. Uczestnik staży klinicznych w renomowanych ośrodkach chirurgii szczękowo-twarzowej m.in. w Brugii, Antwerpii, Munster, Dreźnie, Mediolanie.

CENA:
500 PLN - dla członków PTO
700 PLN - pozostali 

REJESTRACJA, OPŁATY
Zgłoszenia na kurs nalezy wysłać na adres: rejestracja.pto@wp.pl (p. Marzena Kałakucka) po otrzymaniu faktury pro forma należy dokonać wpłaty na wskazany numer konta, co jest warunkiem wpisania na listę uczestników kursu.

 

 • O pto

  W 1996 r. w Lublinie z inicjatywy Prof. Anny Komorowskiej i członków założycieli zostało powołane pierwsze, samodzielne niezależne towarzystwo dla ortodontów, które przyjęło nazwę Polskie Towarzystwo Ortodontyczne (PTO). W jego szeregach znaleźli się specjaliści ortodonci, lekarze kształcący się w tej dziedzinie i zainteresowani ortodoncją.

Kontakt

ul.Bonifraterska 17, 00-203

tel/fax. 502 104 427