Biomechanika w ortodoncji: Nauka i praktyka kliniczna

Termin: 15.03.2019
Wykładowca: prof. Ravi Nanda
Miasto: Warszawa
Miejsce: Sofitel Warszawa Victoria, Królewska 11, 00-065 Warszawa
Cena: 1000 PLN

Serdecznie zapraszamy na dwudniowy kurs

Zapraszamy na 2-dniowy kurs prof. Ravi Nandy z Uniwersytetu w Connecticut w USA dotyczący biomechaniki w leczeniu ortodontycznym. Przywidziane są punkty edukacyjne

Prof. Nanda jest autorem wielu podręczników w dziedzinie biomechaniki i uczniem oraz następcą prof. Burstona, lidera w dziedzinie biomechaniki ortodontycznej. Podczas kursu będą omówione w przystępny sposób podstawy biomechaniki i ich zastosowanie w leczeniu ortodontycznym za pomocą aparatów stałych, także z wykorzystaniem miniśrub i zakotwienia szkieletowego. Główne założenia biomechaniki nauczanej na Uniwersytecie w Connecticut przez prof. Nandę i jego zespół są obecnie stosowane w technice Invisalign. Prof. Nanda jest jednym z najbardziej popularnych wykładowców na świecie i cieszymy się, że znalazł czas dla członków naszego towarzystwa żeby przybliżyć nam podstawy biomechaniki, która jest niezbędna w planowaniu ortodontycznych przemieszczeń zębów. Mamy nadzieję, że ten kurs, który jest przede wszystkim adresowany do lekarzy w trakcie specjalizacji oraz młodych adeptów ortodoncji także zainteresuje doświadczonych praktyków, którzy chcą uzupełnić swoją wiedzę w tej dziedzinie.


Tematy poruszane podczas kursu: 

Podstawy biomechaniki w ortodoncji

Zasady biomechaniki

Centrum oporu

Centrum rotacji 

Siły równoważne

Rodzaje przesunięć zębowych

Równowaga statyczna

 

Biomechanika przesunięć zębów

Stosunek momentu/wartości siły

Kierunek działania siły I jego relacja do centrum oporu

Odległość pomiędzy zamkami

Stałość siły

Punkt przyłożenia siły

Wielkość siły

Momenty dogięć Power Arm 

 

Druty ortodontyczne i ich wpływ na system sił

Historia drutów ortodontycznych

Właściwości drutów

Przekroje drutów

Relacja drutu do slotu zamka ortodontycznego

Rola tarcia

 

Zamki ortodontyczne i biomechanika

Historia zamków I ich preskrypcji

018 versus 022 slot?

Zamki samoligaturujące

Cechy idealnego zamka


Odświeżenie niektórych koncepcji biomechanicznych

Implanty IZC implants i biomechanika

Implanty podniebienne i biomechanika

Implanty korzeniowe i biomechanika

Headgeary do protrakcji i biomechanika

Płytki kostne (Sugawara) i biomechanika

 

Postępowanie w przypadkach asymetrii zębowych i szkieletowych

Diagnostyka

Opcje terapeutyczne

Planowanie biomechaniki w przypadkach asymetrii zębowych i szkieletowych

Leczenie asymetrii zębowych

Leczenie asymetrii szkieletowych, leczenie Surgery First

 

Strategie leczenia ekstrakcyjnego

Koncepcja biomechaniczna przygotowania zakotwienia

Technika ślizgowa versus przesuwanie en masse

Projektowanie pętli i sprężyn

Czy zakotwienie szkieletowe przyspiesza zamykanie ortodontyczne braków?

Przesunięcia En Block całego łuku zębowego

Geometria V klasy do przesunięć doprzednich zębów bocznych 

 

REJESTRACJA, OPŁATY

Cena:

1000 zl dla czlonków PTO

1300 zl dla pozostalych 

 

Zgłoszenia na kurs należy wysłać na adres: 

rejestracja.pto@wp.pl z podaniem nr NIP.


ZAPRASZAMY

  • O pto

    W 1996 r. w Lublinie z inicjatywy Prof. Anny Komorowskiej i członków założycieli zostało powołane pierwsze, samodzielne niezależne towarzystwo dla ortodontów, które przyjęło nazwę Polskie Towarzystwo Ortodontyczne (PTO). W jego szeregach znaleźli się specjaliści ortodonci, lekarze kształcący się w tej dziedzinie i zainteresowani ortodoncją.

Kontakt

ul.Bonifraterska 17, 00-203

tel/fax. 502 104 427