Niechirurgiczna ekspansja szczęki z użyciem szczękowego ekspandera kości

Date: 26.10.2019
Lecturer: prof. WON MOON
City: Warszawa
Place: Marriott
price: 2500 PLN

REKLAMA: Więcej informacji dotyczących kursu, ceny i zapisów znaleźć można na stronie -> http://aligner.pl/terminy-szkolen/. Zapraszamy!

26 października 2019 r. w sali Kometa hotelu Marriott w Warszawie odbędzie się kurs „Niechirurgiczna ekspansja szczęki z użyciem szczękowego ekspandera kości MSE” prowadzony przez prof. Won Moona – dyrektora programowego programu rezydencji ortodontycznej UCLA School of Dentistry. 

 

Popularność ekspanderów szkieletowych szczęki wspomaganych mikroimplantem (MSE) stale rośnie. Podczas kursu omówione zostaną efekty stomatologiczne i kostne ekspansji szczęki za pomocą konwencjonalnego szybkiego ekspandera podniebiennego (RPE), wspomaganego chirurgicznie szybkiego ekspandera podniebiennego (SARPE) oraz ekspandera szkieletowego szczęki wspomaganego mikro-implantem (MSE). Porównane zostaną ekspansja stomatologiczna, zginanie kości i prawdziwa ekspansja kości. Zbadane zostaną niekorzystne następstwa kliniczne RPE i SARPE w przypadkach wyższych klas Angle’a i przedstawione zostanie nowe podejście, opracowane na podstawie danych badawczych, eliminujące te problemy dzięki zastosowaniu MSE. Szczegółowo zbadane zostaną przypadki kliniczne obejmujące niechirurgiczną ekspansję twarzoczaszki – zarówno u pacjentów w wieku młodzieńczym, jak i u dorosłych. Dzięki tym przykładom klinicznym przedstawione zostaną odpowiednie protokoły wytwarzania i ekspansji MSE.

 

Uczestnicy kursu poznają także inne zalety wykorzystania MSE. Wielu pacjentów wymagających ekspansji szczęki cechują wąskie nosowe drogi oddechowe, a w przypadku zastosowania MSE często dochodzi do pozytywnych zmian w ich obrębie. Szczegółowej ocenie poddane zostaną przypadki kliniczne i wyniki badań ilustrujące znaczące powiększenie nosowych dróg oddechowych oraz poprawę funkcjonowania po MSE zarówno u młodzieży, jak i u dorosłych pacjentów.

W tej koncepcji rozszerzania ortopedycznego MSE może również pomóc – w połączeniu z maską na twarz (FM) – w korekcji ortopedycznej w przypadkach III klasy Angle’a. Przedstawione zostaną przypadki kliniczne łączące MSE i FM zarówno u pacjentów rosnących, jak i u dorosłych oraz ich skutki ortopedyczne.

 

Na koniec omówione zostaną także nieznane wpływy na kości, zmiany wymiarów twarzy oraz otaczających ją struktur. Kurs obejmie wszechstronny przegląd obecnych zastosowań MSE, ale zainspiruje także tych, którzy poszukują bardziej zaawansowanych zastosowań dla MSE.

 

Kurs poprowadzi prof. Won Moon – autor dwudziestu prac naukowych związanych z MSE. Pełni funkcję dyrektora programowego programu rezydencji ortodontycznej UCLA School of Dentistry, jest posiadaczem dyplomu American Board of Orthodontics. Ukończył studia stomatologiczne na Harvardzie i edukację ortodontyczną w UCLA. Jego prace publikowały różne czasopisma, wyniki swoich badań prezentował w 15 krajach, w trakcie ponad 150 prezentacji. Obecnie koncentruje się na tworzeniu protokołów korekcji ortopedycznych z MI, korekcie dróg oddechowych u pacjentów z niedrożnością nosa i tworzeniu wirtualnych pacjentów z wykorzystaniem analizy obrazu.

 

Jego zainteresowania ekspansją środkowej części twarzy zaczęły się w 2003 r. gdy mikroimplanty stały się dostępne w USA. Jest autorem opracowania Maxillary Skeletal Expander (MSE) – unikalnego, wspomaganego mikroimplantem szybkiego ekspandera podniebiennego (MARPE). Aktywnie wspiera on niechirurgiczną ekspansję kości zarówno u pacjentów dorosłych, jak i u dzieci, zwłaszcza w przypadkach osób cierpiących na ograniczenie przepływu w drogach oddechowych. Jego prezentacja dotycząca MSE zyskała szeroką akceptację na całym świecie, a dotyczące jej publikacje doczekały się wielu recenzji.

 

Kurs odbędzie 26 października 2019 w sali Kometa hotelu Marriott. Więcej informacji dotyczących kursu, ceny i zapisów znaleźć można na stronie -> http://aligner.pl/terminy-szkolen/. Zapraszamy!


reklama

 

  • O pto

    W 1996 r. w Lublinie z inicjatywy Prof. Anny Komorowskiej i członków założycieli zostało powołane pierwsze, samodzielne niezależne towarzystwo dla ortodontów, które przyjęło nazwę Polskie Towarzystwo Ortodontyczne (PTO). W jego szeregach znaleźli się specjaliści ortodonci, lekarze kształcący się w tej dziedzinie i zainteresowani ortodoncją.

Contact

ul.Bonifraterska 17, 00-203

tel/fax. 502 104 427