Holistyczne podejście do leczenia wad zgryzu czyli jak pomóc sobie i pacjentom żeby leczyć łatwiej, szybciej i bardziej stabilnie

Termin: 10.01.2020
Miasto: Katowice
Miejsce: Dom Lekarza w Katowicach
Cena: 500 PLN

Śląskie Koło Regionalne serdecznie zaprasza na Konferencję 

 

Śląskie Koło Regionalne PTO zaprasza na Konferencję nt.:
Holistyczne podejście do leczenia wad zgryzu czyli jak pomóc sobie
i pacjentom żeby leczyć łatwiej, szybciej i bardziej stabilnie

 

Termin:       10.01.2020

 

Miejsce:      Katowice Dom Lekarza, Grażyńskiego 49, 40-126 Katowice                                                                                                                              

 

Cena:          500 zł – członek PTO

                   750 zł – pozostali

 

Rejestracja   do 31.12.2019 na adres  mailowy: [email protected] – prosimy o podanie nr NIP w celu wystawienia proformy

 

Koszt konferencji obejmuje:

·         wykład

·         przerwy kawowe oraz lunch

Wpłaty należy dokonać, nie później niż 3 dni przed rozpoczęciem kursu

 

UWAGA: gwarancją uczestnictwa w kursie jest dokonanie wpłaty

 

PROGRAM KONFERENCJI

Efektywność Fizjologicznej Terapii Miofunkcjonalnej FTM. Wyniki badań własnych

Prof. UŚ, dr hab. Danuta Pluta-Wojciechowska

 

Krótkie wędzidełko języka - bagatelizować, rozciągać czy przecinać

Prof. US, dr hab. Barbara Ostapiuk

 

Przerost III-go migdałka przyczyną powikłań audiologicznych

Prof. dr hab. n. med. Piotr Skarżyński

 

Asymetryczne połykanie a wymowa. Implikacje do diagnozy i terapii logopedycznej

Dr Barbara Sambor

 

Deformacje twarzy i zgryzu pacjentów ortodontycznych, wywołane działaniem dysfunkcji oddychania, połykania i postawy

Dr n.med. Małgorzata Kuc-Michalska

 

Ortotropia-leczenie wczesne zorientowane na zmianę kierunku wzrostu twarzy

Dr n.med. Dominik Piskorski

 

Zaburzenia zespołu ustno-twarzowego w ujęciu holistycznej terapii zespołu logopedyczno-fizjoterapeutyczno-ortodontycznego

Mgr Ewelina Mendala-Kwoczek

 

Kinezjologiczne korelacje aparatu ruchu narządu żucia z mechaniką odcinka szyjnego kręgosłupa - w teorii oraz w praktyce

Mgr Jacek Sołtys

 

Serdecznie zapraszamy

Śląskie Regionalne Koło PTO J

 

 

  • O pto

    W 1996 r. w Lublinie z inicjatywy Prof. Anny Komorowskiej i członków założycieli zostało powołane pierwsze, samodzielne niezależne towarzystwo dla ortodontów, które przyjęło nazwę Polskie Towarzystwo Ortodontyczne (PTO). W jego szeregach znaleźli się specjaliści ortodonci, lekarze kształcący się w tej dziedzinie i zainteresowani ortodoncją.

Kontakt

ul.Bonifraterska 17, 00-203

tel/fax. 502 104 427