Ortodonta i Chirurg-Współpraca. Procedury chirurgiczne w ortodoncji a ortodoncja wspomagana chirurgicznie. Współpraca ortodonty i chirurga w codziennej praktyce.

Termin: 01.02.2020
Wykładowca: DR N. MED. MARCIN WIŚNIEWSKI, DR KATARZYNA WIŚNIEWSKA
Miasto: Lublin
Miejsce: .
Cena: 750 PLN

Lubelskie Koło Regionalne i American Orthodontics zapraszają na kurs

 

TEMATYKA KURSU

PROCEDURY CHIRURGICZNE W ORTODONCJI

    Od leczenia z ekstrakcjami do leczenia ortognatycznego.
    Lista procedur, definicje, charakterystyka.
    Leczenie ortodontyczne z ekstrakcjami czy bez ekstrakcji.
    Ósemki – częsty dylemat dla ortodonty. Algorytm postępowania.
    Ortodoncja wspomagana chirurgicznie.
    Leczenie ortognatyczne.

WSPÓŁCZESNA DIAGNOSTYKA I PLANOWANIE LECZENIA ORTODONTYCZNO-CHIRURGICZNEGO

    CBCT w diagnostyce i planowaniu procedur chirurgicznych w ortodoncji.
    TMJ / TMD / stabilny wyrostek kłykciowy / diagnostyka zaburzeń czynnościowych układu narządu żucia.
    Orto-perio. Rola periodontologa w leczeniu ortodontycznym.
    Biomechanika i biologiczne podstawy przesunięć zębów w leczeniu ortodontycznym.
    Różnice wynikające z wieku rozwojowego i dorosłego.
    Resorpcje korzeni w leczeniu ortodontycznym.

KORTYKOTOMIA – DYSTRAKCJA – OSTEOTOMIA

    Deficyt szerokości łuków zębowych.
    Ekspansja szczęki – podział ze względu na wiek i metody.
    Mechanizm procesu biologicznego.
    Procedury w kortykotomii i wskazania do zastosowania w ortodoncji.
    Mikrochirurgia ortodontyczna.
    Metody niechirurgiczne stosowane w przyspieszonej ortodoncji.
    Przypadki kliniczne i dyskusja.


Warunki uczestnictwa

Zgłoszenie udziału w kursie należy wysłać za pomocą strony internetowej i modułu REJESTRACJA ON-LINE lub na adres mailowy: [email protected]
podając: datę i tytuł wybranego kursu

Wpłata za udział w kursie na konto AO East Europe Spółka z o.o. S.K.A nr. konta 65 1910 1048 2116 2606 4015 0001

Tytuł przelewu: imię, nazwisko, tytuł i data kursu

Koszt kursu obejmuje:

    wykład
    przerwy kawowe oraz lunch
    materiały kursowe (notes, długopis)
    tłumaczenie symultaniczne

Wpłaty należy dokonać, nie później niż 1 miesiąc przed rozpoczęciem kursu

UWAGA: gwarancją uczestnictwa w kursie jest dokonanie wpłaty

Ważne: 50% procent zniżki dla lekarzy pracujących na Akademiach Medycznych oraz będących w trakcie specjalizacji.

 

1lutego

  • O pto

    W 1996 r. w Lublinie z inicjatywy Prof. Anny Komorowskiej i członków założycieli zostało powołane pierwsze, samodzielne niezależne towarzystwo dla ortodontów, które przyjęło nazwę Polskie Towarzystwo Ortodontyczne (PTO). W jego szeregach znaleźli się specjaliści ortodonci, lekarze kształcący się w tej dziedzinie i zainteresowani ortodoncją.

Kontakt

ul.Bonifraterska 17, 00-203

tel/fax. Marzena 605 130 788