Leczenie ortodontyczno-chirurgiczne wad zgryzu. Jak przygotować plan leczenia ortodontycznego?

Termin: 21.03.2020
Wykładowca: DR N. MED. KRZYSZTOF DOWGIERD,DR N. MED. AGNIESZKA PREDKO-ENGEL
Miasto: Gdańsk
Miejsce: .
Cena: 750 PLN

Gdańskie Koło i American Orthodontics zapraszają na kurs

EMATYKA KURSU

    Przygotowanie planu leczenia ortodontycznego – czyli co jak zmierzyć?
    Opis wad kwalifikowanych do SARME lub segmentalnej osteotomii szczęki.
    Procedury dodatkowe – kortykotomia.
    Przygotowanie ortodontyczne do SARME i do segmentalnej osteotomii szczęki.
    Protokół leczenia chirurgicznego krok po kroku.
    Postępowanie pooperacyjne ortodontyczne.
    Postępowanie pooperacyjne chirurgiczne.
    Powikłania po leczeniu wynikające z:
        nieodpowiedniego przygotowania ortodontycznego,
        nieprawidłowego leczenia chirurgicznego.

Kurs skierowany do lekarzy ortodontów i chirurgów zajmujących się leczeniem zespołowym pacjentów z wadami twarzowo zgryzowymi. Uczestnik na kursie zdobędzie wiedzę dotyczącą kwalifikacji pacjentów do leczenia wad zgryzu od strony chirurgicznej i ortodontycznej, zapozna się ze specyfiką przygotowania do leczenia i prowadzenia pacjentów po zabiegach operacyjnych.

Warunki uczestnictwa

Zgłoszenie udziału w kursie należy wysłać za pomocą strony internetowej i modułu REJESTRACJA ON-LINE lub na adres mailowy: [email protected]
podając: datę i tytuł wybranego kursu

Wpłata za udział w kursie na konto AO East Europe Spółka z o.o. S.K.A nr. konta 65 1910 1048 2116 2606 4015 0001

Tytuł przelewu: imię, nazwisko, tytuł i data kursu

Koszt kursu obejmuje:

    wykład
    przerwy kawowe oraz lunch
    materiały kursowe (notes, długopis)
    tłumaczenie symultaniczne

Wpłaty należy dokonać, nie później niż 1 miesiąc przed rozpoczęciem kursu

UWAGA: gwarancją uczestnictwa w kursie jest dokonanie wpłaty

Ważne: 50% procent zniżki dla lekarzy pracujących na Akademiach Medycznych oraz będących w trakcie specjalizacji.
21 marca

  • O pto

    W 1996 r. w Lublinie z inicjatywy Prof. Anny Komorowskiej i członków założycieli zostało powołane pierwsze, samodzielne niezależne towarzystwo dla ortodontów, które przyjęło nazwę Polskie Towarzystwo Ortodontyczne (PTO). W jego szeregach znaleźli się specjaliści ortodonci, lekarze kształcący się w tej dziedzinie i zainteresowani ortodoncją.

Kontakt

ul.Bonifraterska 17, 00-203

tel/fax. Marzena 605 130 788