ODWOŁANE - Dysfunkcja skroniowo-żuchwowa i okluzja

Termin: 04.04.2020
Wykładowca: Dr Ilia Roussou
Miasto: Warszawa
Miejsce: Apartamenty Varsovia, ul. Kasprzaka 31
Cena: 750 PLN

Polskie Towarzystwo Ortodontyczne serdecznie zaprasza na kurs

DYSFUNKCJA SKRONIOWO-ŻUCHWOWA I OKLUZJA

Badania epidemiologiczne potwierdzają, że wśród 40-60% populacji ogólnej występuje co najmniej jeden objaw dysfunkcji skroniowo-żuchwowej (TMD). To oznacza, że często pacjenci z takimi objawami zgłaszają się na konsultację i leczenie do gabinetów stomatologicznych. Także niektóre procedury stomatologiczne takie jak znieczulenie stomatologiczne, usunięcie trzecich zębów trzonowych lub leczenie endodontyczne także mogą następczo powodować dysfunkcję skroniowo-żuchwową. Stomatolog ogólny nie musi koniecznie leczyć tego typu zaburzeń, ale powinien posiadać niezbędną wiedze dotycząca rozpoznania dysfunkcji, doradzenie pacjentowi w sprawie ewentualnego leczenia i zapobieganiu wywołania dysfunkcji podczas rutynowego leczenia stomatologicznego.

Okluzja- konfuzja, w ten sposób myśli wielu stomatologów...okluzja jest jednym z najważniejszych zagadnień w stomatologii ,ale jednocześnie najbardziej kontrowersyjnym. Ekwilibrium i odbudowa funkcji narządu żucia jest często codziennym wyzwaniem w trakcie większości procedur stomatologicznych. Dlatego stomatolodzy powinni zapoznać się z prawidłową funkcją stawu skroniowo-żuchwowego, zrozumieć jaka pozycja żuchwy w kompleksie twarzoczaszki jest najbardziej korzystna i oczywiście jak należy dostosować okluzję i jakiekolwiek uzupełnienia protetyczne aby chronić stabilność układu stomatognatycznego.


W trakcie seminarium zostaną omówione codzienne problemy w praktyce klinicznej. Uczestnicy szkolenia zapoznają się z prawidłową funkcją stawu skroniowo-żuchwowego, z różnymi zaburzeniami skroniowo-żuchwowymi oraz ich diagnostyką różnicową, a także jak należy rozpatrywać okluzję w kontekście składowej czynnościowej zdrowego układu stomatognatycznego.

Cena: 750 zł Członkowie PTO, 1000 zł osoby niezrzeszone
Zapisy na [email protected] wraz z podaniem numperu NIP i PWZ
Kurs będzie tłumaczony na język polski, przyznane będą punkty edukacyjne.

Bezpośrednio po kursie odbędzie się Walne Zebranie Członków PTO.

 

http://pto.info.pl/site_media/storage/images/2020-02/ir.jpgDr Ilia Roussou skończyła studia stomatologiczne na Uniwersytecie  w Atenach w Grecji (National and Kapodistrian University of Athens). Specjalizację z protetyki ukończyła na Uniwersytecie Temple w Filadelfii, USA. Po ukończeniu specjalizacji kontynuowała szkolenie podyplomowe w Stanach Zjednoczonych i uzyskała certyfikat dotyczący leczenia bólu w obrębie twarzoczaszki na Uniwersytecie Kentucky w Lexington.
W 2004 roku obroniła doktorat (PhD) na Uniwersytecie w Atenach w Grecji (National and Kapodistrian University of Athens).Prowadzi prywatną praktykę zajmująca się leczeniem protetycznym i leczeniem bólu w obrębie twarzoczaszki w Atenach oraz piastuje stanowisko docenta w Zakładzie Protetyki na Uniwersytecie w Atenach.
 Jest aktywnym członkiem wielu towarzystw naukowych w stomatologii takich jak: Europejska Akademia Zaburzeń Czaszkowo-Żuchwowych (European Academy of Craniomandibular Disorders ,EACD), Międzynarodowego Kolegium Stomatologicznego (International College of Dentistry, ICD), Europejskiego Towarzystwa Protetycznego (European Prosthodontics Society, EPA) oraz Europejskiego Towarzystwa Osseointegracji (European Osseointegration Society).
Dr Roussou prowadzi wiele wykładów zarówno w krajowych jak i zagranicznych, których dotyczy bólu w obrębie twarzoczaszki i dysfunkcji skroniowo-żuchwowej, okluzji i zaburzeń okluzyjnych oraz kompleksowej, cyfrowej rehabilitacji narządu żucia.

  • O pto

    W 1996 r. w Lublinie z inicjatywy Prof. Anny Komorowskiej i członków założycieli zostało powołane pierwsze, samodzielne niezależne towarzystwo dla ortodontów, które przyjęło nazwę Polskie Towarzystwo Ortodontyczne (PTO). W jego szeregach znaleźli się specjaliści ortodonci, lekarze kształcący się w tej dziedzinie i zainteresowani ortodoncją.

Kontakt

ul.Bonifraterska 17, 00-203

tel/fax. Marzena 605 130 788