Molding nosowo-wyrostkowy stosowany u noworodków z rozszczepami wargi I podniebienia: start z przewidywanym wynikiem końcowym

Termin: 18.03.2021
Wykładowca: dr Chris Laspos
Miasto: Zoom
Miejsce: .
Cena: 0 PLN

Serdecznie zapraszamy czøonków PTO na webinar 

Molding nosowo-wyrostkowy stosowany u noworodków z rozszczepami wargi I podniebienia: start z przewidywanym wynikiem końcowym.

Termin “orthopedics” ma doskonałe zastosowanie w leczeniu noworodków z rozszczepem wargi i podniebienia. Przedchirurgiczna ortopedia noworodków została wprowadzona w połowie lat 50s jako terapia wczesna rozszczepów wargi i podniebienia. Molding nosowo-wyrostkowy jest leczeniem wczesnym stosowanym w korekcie rozszczepu wargi i podniebienia oraz innych deformacji podniebiennych. Reprezentuje on ewolucję oryginalnego protokołu korekty rozszczepów wargi i podniebienia spopularyzowanej przez New York University Team.

Noworodki urodzone z rozszczepami wargi i podniebienia charakteryzują się przemieszczeniem koniuszka nosa i spłaszczeniem skrzydełek nosa, skrzywioną przegrodą nosową, połączeniem jamy ustnej z jamą nosową i deformacją wyrostka zębodołowego.  Molding nosowo-wyrostkowy (Nasoalveolar Molding; NAM) jest stosowany w celu korekty kształtu i pozycji chrząstki nosowej oraz  premaxilli i wałów zębodołowych w okresie noworodkowym (pomiędzy 1 a 3-4 miesiącem życia). Jest on także stosowany w celu wydłużenia rynienki podnosowej u noworodków z obustronnym rozszczepem wargi i podniebienia.  Aparat jest wykonany z drutów i akrylowych stentów dołączonych do wewnątrzustnej płytki akrylowej.  Jego celem jest przygotowanie przedchirurgiczne i zredukowanie nasilenia deformacji ustno-nosowej u noworodka z roszczepem.

 

Technika moldingu wykorzystuje plastyczność niedojrzałej chrząstki nosowej i możliwości zachowania trwałej korekty jej kształtu na skutek podwyższonego poziomu kwasu hialurunowego. Polega na stopniowym wydłużaniu stentów nosowych I zastosowaniu sił przyłożonych do warg, nosa i segmentów wyrostka. Zastosowanie techniki NAM ma na celu eliminację blizn chirurgicznych towarzyszących tradycyjnej rekonstrukcji nosa, redukcji liczby i kosztów procedur chirurgicznych i jest standardem postępowania w wielu ośrodkach zajmujących się leczeniem rozszczepów.

Podczas wykładu zaprezentuję krok po kroku zastosowanie tej techniki a także jest zalety i wady w leczeniu dzieci z rozszczepami wargi i podniebienia. Także omówię protokół leczenia stosowany przez nasz zespół od urodzenia do 18 roku życia.

 

Nie zawsze osiągnięcie najwyższych standardów idealnej okluzji i estetyki w leczeniu naszych pacjentów jest zadaniem łatwym, ale zawsze pozostaje naszym celem. Należy zaczynać leczenie wcześnie, ale zawsze mając na uwadze przewidywany wynik końcowy


18.03

 

Dr Chris Laspos DDS, MDS

Dr Chris Laspos jest ortodonctą specjalizującym się w leczeniu pacjentów z wadami wrodzonymi twarzoczaszki.

Tytuł lekarza stomatologa (1995) uzyskał na Wydziale Stomatologii, Uniwersytetu w Atenach. Był pracownikiem naukowym w Zakładzie Ortodooncji I Leczenia Dysfunkcji Stawowo-Żuchwowych na Uniwersytetcie Rochester, Eastman Dental Center of Rochester, New York. Jego praca naukowa dotyczyła leczenia asymetrii u osób z jednostronnymi rozszczepami wargi i podniebienia.  Dr. Laspos uzyskał tytuł specjalisty w ortodoncji (Master of Dental Science)(1996-1999) w College of Dentistry, Uniwersytecie Tennessee w Memphis.  Specjalizował się w leczeniu pacjentów z wadami wrodzonymi twarzoczaszki (Craniofacial Fellowship)(1999-2000) na Uniwersytecie w Teksasie, South-Western Medical Center, Dallas, Teksas.

Od 2000 roku, prowadzi prywatną praktykę ortodontyczną w Limassol na Cyprze. Jest założycielem i dyrektorem Cypryjskiego Centrum Leczenia Rozszczepów i Wad Wrodzonych Twarzoczaszki “Medicleft” i fundacji Chrysallida, która jest stowarzyszeniem osób z rozszczepami i innymi wadami wrodzonymi. Dr. Laspos jest dyrektorem Synergy Dental Academy, która zapewnia szkolenie ustawiczne dla stomatologów.  

Jest członkiem aktywnym Europejskiego Towarzystwa Angle’a i członkiem Europejskiej Rady Ortodontycznej (EBO).

Publikował prace naukowe w czasopismach europejskich i amerykańskich oraz prowadzi wykłady na całym świecie na temat wad wrodzonych twarzoczaszki, chirurgii ortognatycznej, leczenia wielospecjalizacyjnego i nowych technologii w leczeniu ortodontycznym.

Dr Laspos był prezydentem Cypryjskiego Towarzystwa Ortodontycznego (2010-2012) I jest Prezydentem-Elektem Europejskiego Towarzystwa Ortodontycznego (2022).

 

 

  • O pto

    W 1996 r. w Lublinie z inicjatywy Prof. Anny Komorowskiej i członków założycieli zostało powołane pierwsze, samodzielne niezależne towarzystwo dla ortodontów, które przyjęło nazwę Polskie Towarzystwo Ortodontyczne (PTO). W jego szeregach znaleźli się specjaliści ortodonci, lekarze kształcący się w tej dziedzinie i zainteresowani ortodoncją.

Kontakt

ul.M.Kasprzaka 31, lok.120, 01-234

tel/fax. Marzena 605 130 788