Dobór metody leczniczej - A-ligner, czy aparat stały - wynik diagnostyki i planowania cyfrowego.

Termin: 06.10.2023
Wykładowca: Kamil Stefański, Tomasz Stefańczyk, Anna Siwek, Tomasz Janikowski
Miasto: Wrocław
Miejsce: Q Hotel, Zaolziańska 2
Cena: 250 PLN

Wrocławskie Koło Regionalne wraz z firmą Polorto zapraszają na kurs

wroc

  • O pto

    W 1996 r. w Lublinie z inicjatywy Prof. Anny Komorowskiej i członków założycieli zostało powołane pierwsze, samodzielne niezależne towarzystwo dla ortodontów, które przyjęło nazwę Polskie Towarzystwo Ortodontyczne (PTO). W jego szeregach znaleźli się specjaliści ortodonci, lekarze kształcący się w tej dziedzinie i zainteresowani ortodoncją.

Kontakt

ul.M.Kasprzaka 31, lok.120, 01-234

tel/fax. Marzena 605 130 788