Historia PTO

W 1996 r. w Lublinie z inicjatywy Prof. Anny Komorowskiej i członków założycieli zostało powołane pierwsze, samodzielne niezależne towarzystwo dla ortodontów, które przyjęło nazwę Polskie Towarzystwo Ortodontyczne (PTO). W jego szeregach znaleźli się specjaliści ortodonci, lekarze kształcący się w tej dziedzinie i zainteresowani ortodoncją.

Spośród członków założycieli wybrano pierwszy Zarząd Główny PTO:

Prezesem została prof. Anna Komorowska, Z-cą Prezesa dr n. med. Jolanta Kabasa - Słotwińska, Skarbnikiem - lek.stom. Bożena Dąbała, Sekretarzem - dr n. med.Zofia Cecherz a członkami: dr n. med. Izabella Dunin-Wilczyńska i lek.stom. Marta Kosecka. W pierwszej kadencji funkcje Sekretarza pełniły również: lek.stom. Marta Kosecka i dr n. med. Izabella Dunin-Wilczyńska. Zgodnie ze statutem powołano pierwsze Koła Regionalne PTO: w Lublinie, gdzie funkcje przewodniczącego objęła lek.stom. Joanna Milart i w Łodzi - przewodniczący lek.stom. Mariusz Wilk.

Pierwszy zjazd PTO odbył się 1 lipca 1997 roku w Warszawie. Uchwalono skład Komisji Rewizyjnej (lek.stom. Danuta Bara, lek.stom. Alicja Kotlińska, lek.stom. Paweł Maciejczak) i Komisji Nagród (prof . Zofia Charazińska, dr n.med. Zofia Cecherz, dr n.med. Jolanta Kabasa- Słotwińska). Kolejne coroczne Zjazdy gromadziły coraz większą liczbę uczestników i odbywały się w różnych miastach Polski:
2. Zjazd - 1998, Łódź
3. Zjazd - 1999, Polanica Zdrój
4. Zjazd - 2000, Warszawa
5. Zjazd - 2001, Warszawa
6. Zjazd - 2002, Kraków
7. Zjazd - 2003, Lublin
8. Zjazd - 2004 Opole
9. Zjazd - 2005, Łódź
10. Zjazd - 2006, Warszawa
11. Zjazd - 2007, Lublin
12. Zjazd - 2008, Warszawa
13. Zjazd - 2009, Wrocław
14. Zjazd - 2010, Warszawa
15. Zjazd - 2011, Zamość
16. Zjazd - 2012, Poznań
17. Zjazd - 2013, Kazimierz Dolny
18. Zjazd - 2015, Szczecin 
19. Zjazd - 2016, Olsztyn
20. Zjazd - 2017, Łódź
21. Zjazd - 2018, Wrocław
22. Zjazd - 2019, Kraków 
23. Zjazd - 2022, Sopot
24. Zjazd - 2023, Białystok

 


 

 

Co roku Walne Zebraniu nadaje tytuł Honorowego Członka PTO

Wyróżnienie to otrzymali:

1997 Prof. Kazimierz Kobus,
        Prof. Agnieszka Pisulska-Otremba
1998 Prof. Milan Kamínek,
        Dr Marie Štefková
1999 Prof. Jüri Kurol
2000 Prof. Anna Komorowska
2001 Prof. Bjørn Zachrisson
2002 Prof. Julia Harfin
2003 Prof. Birgit Thilander
2004 Prof. Nazan Küçükkeleş
2005 Prof. Vincent G. Kokich
2006 Prof. Maurits Persson,
        dr Tiziano Baccetti
2007 Prof. Grażyna Śmiech-Słomkowska
2008 Dr n. med. Izabella Dunin-Wilczyńska
2009 Prof. Hyo-Sang Park
2010 Prof. Gunvor Semb
2012 Prof. Athanasios E. Athanasiou
2016 Prof. Ravindra Nanda
2023 Dr Ivo Marek

 


Wybory do Zarządu Głównego PTO odbywają się, co 4 lata. W roku 2000 w skład Zarządu weszły: Prezes - prof. Anna Komorowska, Z-ca Prezesa dr n.med. Jolanta Kabasa-Słotwińska, Skarbnik - dr n. med. Zofia Cecherz, Sekretarz - dr n. med. Izabella Dunin-Wilczyńska oraz członek: dr n.med.Edyta Tokarska. W tej kadencji funkcję Skarbnika pełniła również: dr n. med. Teresa Munir i lek. stom. Magdalena Dobrowolska, a Sekretarza: lek. stom. Joanna M. Milart. Na Walnym Zebraniu podczas 8. Zjazdu PTO w Opolu odbyły się trzecie wybory do władz Towarzystwa. Na stanowisko Prezesa członkowie wybrali dr n. med. Izabellę Dunin-Wilczyńską, Z-cą Prezesa została dr n. med. Edyta Tokarska, Skarbnikiem - lek. stom. Magdalena Dobrowolska-Zarzycka, Sekretarzem - lek. stom. Agnieszka Lasota, potem lek. stom. J. Magdalena Milart, a członkiem lek. stom. Mariusz Wilk.

Od początku swojego istnienia Polskie Towarzystwo Ortodontyczne dążyło do stworzenia specjalistycznego czasopisma dla ortodontów. W latach 1997-98 wydawało biuletyn, który w 1999 roku został przekształcony w pierwsze w Polsce czasopismo ortodontyczne pt. Ortodoncja Współczesna - organ PTO. Redaktor naczelną tego kwartalnika była Prof. Anna Komorowska. Czasopismo uzyskało punktację MEN (3 pkt) i Index Copernicus (3,87 pkt). W 2005 roku kontynuatorem stał się kwartalnik Forum Ortodontyczne wydawany w języku polskim i angielskim.

W 2000 r. Polskie Towarzystwo Ortodontyczne, jako pierwsza taka organizacja z krajów Europy Wschodniej zostało przyjęte do EFOSA (European Federation of Orthodontic Specialists Associations) - Europejskiej Federacji Specjalistów Ortodontów, a w 2005 po wejściu Polski do Unii Europejskiej stało się aktywnym członkiem EFOSA. Towarzystwo jest też członkiem zrzeszonym WFO (World Federation of Orthodontists) - Światowej Federacji Ortodontów i dzięli temu członkowie PTO - specjaliści ortodonci, mogą wstąpić w szeregi tej organizacji.

 

 


 

Składy Zarządu: 

Kadencja 2016 - 2022
PREZES: dr hab. Ewa Czochrowska
VICE Prezes: dr n. med. Edyta Gąsiorowska (Tokarska)
SKARBNIK: dr n. med. Konrad Perkowski
SEKRETARZ: dr n. med. Beata Walawska 
CZŁONEK ZARZĄDU: prof. dr hab. Beata Kawala
CZŁONEK ZARZĄDU: lek. stom. Barbara Wyszomirska-Zdybel 

Kadencja 2012 - 2016

PREZES: dr n. med. Ewa Czochrowska
VICE Prezes: dr n. med. Edyta Tokarska
SKARBNIK: dr n. med. Konrad Perkowski
SEKRETARZ: dr n. med. Beata Walawska 
CZŁONEK ZARZĄDU: dr hab. Beata Kawala
CZŁONEK ZARZĄDU: lek. stom. Barbara Wyszomirska-Zdybel 

Kadencja 2008 - 2012

PREZES: dr n. med. Izabella Dunin-Wilczyńska
VICE Prezes: dr n. med. Edyta Tokarska
SKARBNIK: dr n. med. Magdalena Dobrowolska-Zarzycka 
SEKRETARZ: lek. stom. Joanna Magdalena Milart 
CZŁONEK ZARZĄDU: dr n. med. Ewa Czochrowska
CZŁONEK ZARZĄDU: lek. stom. Michał Wilk 

 


 

Skład Komisji Rewizyjnej: 

Kadencja 2016 - 2022

Lek. stom. Anna Sosna
Lek. stom. Joanna Szydłowska
Lek. stom. Joanna Magdalena Milart 

Skład Komisji:
Lek.stom. Joanna Szydłowska
Lek. stom. Anna Sosna
Lek. stom. Joanna Magdalena Milart 

Kadencja 2012 - 2016

Lek. stom. Anna Sosna
Lek. stom. Joanna Szydłowska
Lek. stom. Joanna Magdalena Milart (2015 - 2016) / lek. stom. Małgorzata Sitarek-Madej (2012 - 2015)

 

  • O pto

    W 1996 r. w Lublinie z inicjatywy Prof. Anny Komorowskiej i członków założycieli zostało powołane pierwsze, samodzielne niezależne towarzystwo dla ortodontów, które przyjęło nazwę Polskie Towarzystwo Ortodontyczne (PTO). W jego szeregach znaleźli się specjaliści ortodonci, lekarze kształcący się w tej dziedzinie i zainteresowani ortodoncją.

Kontakt

ul.M.Kasprzaka 31, lok.120, 01-234

tel/fax. Marzena 605 130 788