Warmińsko-Mazurskie Koło Regionalne

Zarządmapka lubelszczyzny

Przewodnicząca: dr Jolanta Sajkowska

z-ca przewodniczącej : dr Katarzyna Miśków
Sekretarz : dr Monika Jurczuk
Skarbnik : dr Regina Pisowłocka
Członkowie:
dr Urszula Kaczmarek-Mielęcka
dr Elżbieta Lachowicz

adres: W-M Regionalne Koło Polskiego Towarzystwa Ortodontycznego
10-561 Olsztyn ul. Żołnierska 16 C
e-mail: [email protected]

  • O pto

    W 1996 r. w Lublinie z inicjatywy Prof. Anny Komorowskiej i członków założycieli zostało powołane pierwsze, samodzielne niezależne towarzystwo dla ortodontów, które przyjęło nazwę Polskie Towarzystwo Ortodontyczne (PTO). W jego szeregach znaleźli się specjaliści ortodonci, lekarze kształcący się w tej dziedzinie i zainteresowani ortodoncją.

Kontakt

ul.M.Kasprzaka 31, lok.120, 01-234

tel/fax. Marzena 605 130 788