Warmińsko-Mazurskie Koło Regionalne

Zarządmapka lubelszczyzny

Przewodnicząca: Urszula Kaczmarek-Mielęcka
z-ca przewodniczącej - Elżbieta Lachowicz
Sekretarz - Jolanta Sajkowska
Skarbnik - Anna Goszczycka
Członkowie:
dr Katarzyna Miśków
dr Regina Pisowłocka

adres: W-M Regionalne Koło Polskiego Towarzystwa Ortodontycznego
10-561 Olsztyn ul. Żołnierska 16 C
e-mail: [email protected]

  • O pto

    W 1996 r. w Lublinie z inicjatywy Prof. Anny Komorowskiej i członków założycieli zostało powołane pierwsze, samodzielne niezależne towarzystwo dla ortodontów, które przyjęło nazwę Polskie Towarzystwo Ortodontyczne (PTO). W jego szeregach znaleźli się specjaliści ortodonci, lekarze kształcący się w tej dziedzinie i zainteresowani ortodoncją.

Kontakt

ul.Bonifraterska 17, 00-203

tel/fax. Marzena 605 130 788