Współpraca zagraniczna

W 2000 r. Polskie Towarzystwo Ortodontyczne, jako pierwsza taka organizacja z krajów Europy Wschodniej zostało przyjęte do European Federation of Orthodontic Specialists Associations  (EFOSA) - Europejskiej Federacji Specjalistów Ortodontów, a w 2005 po wejściu Polski do Unii Europejskiej stało się aktywnym członkiem EFOSA.

Towarzystwo jest też członkiem zrzeszonym w World Federation of Orthodontists (WFO) - Światowej Federacji Ortodontów, dzięki czemu członkowie PTO poprzez nasze Towarzystwo mogą wstąpić w szeregi tej organizacji.

  • O pto

    W 1996 r. w Lublinie z inicjatywy Prof. Anny Komorowskiej i członków założycieli zostało powołane pierwsze, samodzielne niezależne towarzystwo dla ortodontów, które przyjęło nazwę Polskie Towarzystwo Ortodontyczne (PTO). W jego szeregach znaleźli się specjaliści ortodonci, lekarze kształcący się w tej dziedzinie i zainteresowani ortodoncją.

Kontakt

ul.M.Kasprzaka 31, lok.120, 01-234

tel/fax. Marzena 605 130 788