Formularz rejestracyjny

Aby zostać członkiem PTO należy:

  • przesłać na adres Zarządu Głównego lub skan mailem wypełniony Wniosek o przyjęcie
  • w przypadku nowych członków niespecjalistów wymagane są podpisy dwóch członków PTO tzw. członków wprowadzających
  • wypełnić zgłoszenie internetowo poprzez Forumlarz zgłoszeniowy
  • uiścić opłatę wpisową w wysokości 100 PLN oraz opłatę roczną 250 PLN. Razem 350 zł

Roczna sładka członkowska wynosi 250 zł

Roczna składka członkowska dla osób powyżej 65 r. ż. wynosi 130 zł

Wpłaty należy dokonywać do 31 grudnia roku poprzedniego na:

nr konta: Bank PeKaO S.A. V/O Lublin 17 1240 1503 1111 0000 1752 9358

Jednocześnie prosimy zapoznać się ze Statutem Polskiego Towarzystwa Ortodontycznego.

Pliki do pobrania:

Dane zgłaszającego
*
*
data w formacie RRRR-MM-DD
*
*
*
*
nr nip w formacie XXX-XXX-XX-XX
*
rok uzyskania
*
*
*
Dane firmy
nr nip w formacie XXX-XXX-XX-XX
  • O pto

    W 1996 r. w Lublinie z inicjatywy Prof. Anny Komorowskiej i członków założycieli zostało powołane pierwsze, samodzielne niezależne towarzystwo dla ortodontów, które przyjęło nazwę Polskie Towarzystwo Ortodontyczne (PTO). W jego szeregach znaleźli się specjaliści ortodonci, lekarze kształcący się w tej dziedzinie i zainteresowani ortodoncją.

Kontakt

ul.M.Kasprzaka 31, lok.120, 01-234

tel/fax. Marzena 605 130 788