Stanowisko Zarządu Polskiego Towarzystwa Ortodontycznego w sprawie nakładek dostępnych internetowo

 

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Ortodontycznego wyraża krytyczne stanowisko wobec skuteczności stosowania przez pacjentów w leczeniu ortodontycznym wszelkich nakładek na zęby dostępnych w sprzedaży za pośrednictwem sklepów internetowych (np. tzw. „niewidzialnych aparatów ortodontycznych”). Podkreślić należy, że każde leczenie ortodontyczne powinno być prowadzone wyłącznie pod kontrolą lekarza dentysty. Terapia ortodontyczna to długotrwały i złożony proces medyczny wymagający wiedzy, doświadczenia oraz profesjonalizmu. Odpowiedni dobór aparatu ortodontycznego możliwy jest wyłącznie po uprzednim badaniu i przygotowaniu pacjenta przez lekarza. Stosowanie przez pacjentów wszelkich nakładek na zęby zakupionych w sklepach internetowych może doprowadzić do nieodwracalnych szkód w obrębie jamy ustnej. W świetle aktualnej wiedzy medycznej żadna nakładka na zęby oferowana w sprzedaży internetowej nie stanowi alternatywy dla tradycyjnego leczenia ortodontycznego. Jedyną skuteczną metodą mającą na celu poprawę  stanu uzębienia jest dobór aparatu przez lekarza ortodontę a następnie jego nadzór nad prawidłowością prowadzonej terapii. 

Mając powyższe na względzie Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Ortodontycznego zaleca pacjentom zachowanie szczególnej ostrożności w stosowaniu wszelkich produktów oferowanych w sprzedaży internetowej, które mają na celu osiągnięcie efektu leczenia ortodontycznego.

 

  • O pto

    W 1996 r. w Lublinie z inicjatywy Prof. Anny Komorowskiej i członków założycieli zostało powołane pierwsze, samodzielne niezależne towarzystwo dla ortodontów, które przyjęło nazwę Polskie Towarzystwo Ortodontyczne (PTO). W jego szeregach znaleźli się specjaliści ortodonci, lekarze kształcący się w tej dziedzinie i zainteresowani ortodoncją.

Kontakt

ul.Bonifraterska 17, 00-203

tel/fax. Marzena 605 130 788