WYPRZEDANA!!! Materiały i techniki ortodontyczne pod redakcją A. Komorowskiej

Informujemy, że nakład książki został WYPRZEDANY

Osoby, które chcą otrzymać fakturę proszone są o podanie w mailu danych potrzebnych do jej wystawienia (Imię i nazwisko, nazwa firmy, NIP, adres).
Cena: 50 zł (40 zł/szt. + 10 zł koszty przesyłki)
opłatę należy dokonać przed wysłaniem książki na nr konta

Bank PeKaO S.A. V/O Lublin 17 1240 1503 1111 0000 1752 9358

Ocena Podręcznika
Materiały i Techniki Ortodontyczne"
pod redakcją Anny Komorowskiej

Jest to wyjątkowe opracowanie wprowadzające w trudne zagadnienie materiałów stosowanych we współczesnych stałych aparatach ortodontycznych. Niniejszy podręcznik przygotowany przez zespół specjalistów z dziedziny ortodoncji wypełnia lukę dotyczącą klinicznego materiałoznawstwa. W opracowaniu zostały zawarte podstawowe informacje dotyczące drutów ortodontycznych, stopów z jakich zostały wykonane i ich właściwości pozwalających na zaplanowane kształtowanie łuków leczniczych. Informacje niezbędne do uniknięcia jatrogennych powikłań dotyczą wytrawiania szkliwa, zasad mocowania różnorodnych zamków ortodontycznych do szkliwa zębów i/lub do materiałów stosowanych do odbudowy tkanek zębów. Szczegółowo omówione interakcje stosowanych materiałów z tkankami zębów, ich zgodność biologiczna z tkankami jamy ustnej a także reakcje alergiczne pozwolą czytelnikowi zrozumieć złożoność powiązań środowiska jamy ustnej z materiałami stosowanymi w ortodoncji a tym samym ułatwią właściwy wybór materiałów do skutecznej mechaniki leczenia. Niezbędnym warunkiem skuteczności leczenia ortodontycznego jest zakotwiczenie. Wskazanie na nowe sposoby planowania zasad mocowania sił ortodontycznych, przez wprowadzenie elementów kotwiących aparatu w tkankę kostną, uzupełnia dotychczasowe wiadomości z zakresu mechaniki przemieszczeń zębów. Podstawowy, z punktu widzenia klinicysty, element pracy ortodonty stanowią właściwie wykonane wyciski. Opisana w podręczniku technika ich wykonywania oraz zasady uzyskiwania gipsowych pozytywów łuków zębowych i wyrostków zębodołowych to podstawa ustalenia rodzaju zaburzeń oraz planu leczenia. Zaznajomienie z opisywanymi pojęciami ułatwiają liczne czytelne i dobrze opisane ryciny.
Podręcznik jest cenną pozycją dla lekarzy stomatologów specjalizujących się w dziedzinie ortodoncji. Może również służyć lekarzom dentystom i studentom stomatologii do zapoznania się z podstawowymi materiałami niezbędnymi podczas leczenia stałymi aparatami.

Prof. dr hab. n. med. Grażyna Śmiech-Słomkowska
Kierownik Zakładu Ortodoncji Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
Konsultant Krajowy ds. ortodoncji

 
W ortodoncji stosowanych jest wiele metod leczniczych z wykorzystaniem różnych materiałów ortodontycznych, których mnogość często stawia lekarza ortodontę przed trudnym wyborem. Jak dotąd materiałoznawstwo ortodontyczne stanowiło zaledwie skromną część wydanych podręczników, zatem tak szczegółowo opisane i zilustrowane opracowanie zasługuje na najwyższe uznanie. Największym walorem monografii jest jej znakomita wartość praktyczna, tak ważna zwłaszcza dla początkujących ortodontów.

Dr hab. n. med. Beata Kawala
Kierownik Katedry i Zakładu
Ortopedii Szczękowej i Ortodoncji AM we Wrocławiu

  • O pto

    W 1996 r. w Lublinie z inicjatywy Prof. Anny Komorowskiej i członków założycieli zostało powołane pierwsze, samodzielne niezależne towarzystwo dla ortodontów, które przyjęło nazwę Polskie Towarzystwo Ortodontyczne (PTO). W jego szeregach znaleźli się specjaliści ortodonci, lekarze kształcący się w tej dziedzinie i zainteresowani ortodoncją.

Kontakt

ul.M.Kasprzaka 31, lok.120, 01-234

tel/fax. Marzena 605 130 788